Aszinkron gépek

Részletek

Mûködése:

Állórészre kapcsolt feszültség hatására az állórészben áram indul meg. Az állórész tekercselésének kialakítása következtében forgó mágneses teret hoz létre az állórészben, mely n1= f/p szinkron fordulatszámmal forog.
Forgó mágneses mezõ a forgórészben feszültséget indukál. Ha a forgórész zárt áramkörû, akkor ennek hatására áram jön létre a forgórészben.

Indukált áram olyan mágneses teret kelt, mely a kiváltó hatás ellen hat, vagyis nyomaték jön létre a forgórészben, mely az állórész mágneses terével egyezõ irányba hat. A létrejött nyomaték hatására a forgórész forgásba jön.

A motor a szinkron fordulatszám közeli fordulatszámig gyorsul fel. Ha a motor fordulatszáma elérné a szinkron fordulatszámot, akkor megszûnne a forgórészben indukálódó feszültség, így a forgórész árama és nyomatéka is.
Aszinkron motor a szinkron fordulatszámnál kisebb fordulatszámmal képes üzemelni. Szinkron fordulatszámtól való eltéréstszlippnek nevezik.

Szlip megmutatja, hogy a motor tényleges fordulatszáma hány százalékkal tér el a szinkron fordulatszámtól. Szlip jellemzõ értéke 4%.
Motor fordulatszáma terheletlen és névleges terhelés között néhány százalékot változik.

Indítónyomaték:

Motor indítási nyomatéka. (Névleges nyomaték körüli.)
Billenõnyomaték: motor gyorsulása közben nyomatéka a billenõnyomatékig nõ, utána csökken. Billenõ nyomatékhoz tartozó szlip 15-20%, tehát ekkor a motor fordulatszáma a szinkron fordulatszám 80-85%-a.
Névleges nyomaték: Motor névleges áramához tartozó nyomaték, mely közelítõleg a billenõnyomaték fele.

 

Motor indításakor áramfelvétele névleges áramának 4-8 szorosa. A billenõnyomatékig az indítási áram állandó,majd utána hirtelen csökken.
Üresjárási áram a névleges áram 25-60%-a. Ezt a viszonylag nagy értéket az álló- és forgórész közötti
légrés okozza.
Névleges teljesítménynél az aszinkron gépek hatásfoka 70-95%. Nagyobb gépek hatásfoka jobb.

Aszinkronmotor veszteségei:

1. állórész vasvesztesége: terheléstõl jó közelítéssel független, állandó nagyságú (1-4%)
2. állórész tekercsvesztesége: hálózatból felvett áramtól függ, a terheléssel együtt változik (2-8%)
3. forgórész vasvesztesége: forgás közben elhanyagolható a forgórész áramának alacsony frekvenciája miatt.
4. forgórész tekercsvesztesége: terhelésfüggõ (2-8%)
5. Mechanikai veszteség: csapágy- és kefesúrlódásból, valamint a szellõzési veszteségbõl, terhelés független(1-3%)
Aszinkronmotor hatásfoka a névleges fordulatszámának 1/5-e alatti fordulatszámok esetén erõteljesen csökken.

Motor indítása:

1. indítónyomaték növelése
2. indítási áramfelvétel csökkentése.
3. Csúszógyûrûs motor forgórészének körébe kötött ellenállással az indítónyomaték növelhetõ, az indítási áramfelvétel csökkenthetõ.

 

   
   
   
© A.z.z.A Elektronika