Elektronikai alapok

Részletek

Az ábrákon megtalálhatók a leggyakrabban használt alkatrészek rajzjelei, ahogyan azok a kapcsolási vázlatokban szerepelnek. Ha végig nézzük a "készletet" feltûnik, hogy mindegyik alkatrésznek legalább kettõ, vagy ennél több kivezetése van ami egyszerû vonalak formájában rajzolódnak. Az áramkörök "hálózatát" vezetékek alkotják, amik az egyes alkatrészeket kötik össze. Természetesen ez nem zárja ki annak a lehetõségét, hogy kettõ vagy akár több, egymáshoz kapcsolódó alkatrészt ne lehessen csak a saját kivezetésükkel összekötni, sõt ez igen gyakran elõforduló eset. Tehetõ ez minden megkötés nélkül, mivel az alkatrészek kivezetései is tulajdonképpen egyszerû vezetékek. 

Ugyanakkor a vezetékeket helyettesíthetik például a nyomtatott áramköröknél a szigetelõ mûanyag lemezre rávitt vékony rézfóliából kialakított csíkok, amik az egyes alkatrészek úgynevezett "beültetõ" furatait kötik össze. A "nyomtatott" kifejezés onnan ered, hogy a rézfóliával beborított mûanyag lemezre az áramkör "vezetékeinek" rajzát eredetileg nyomdatechnikai úton vitték fel és az eképpen nyomdafestékkel letakart rézfelületeket a maró folyadék nem távolította el a mûanyag lemezrõl. A maratás végén csak a festékkel letakart rézfelületek maradtak a lemezen, ami az áramkör vezetékezését tartalmazta. Ezután az alkatrészek méreteinek megfelelõ távolságban számukra furatokat kellett készíteni és azokon a kivezetéseiket átbujtatva a rézfóliához lehetett forrasztani. A nyomtatott áramkörnek eképpen két oldala keletkezett, a fólia felöli és az alkatrész felöli oldal. A nyomtatott áramkörök rajzai e két nézetnek megfeleloen készülnek, akár több rétegben is..

Most ami fontos, hogy jól megjegyezzük: az alkatrészek rajzjeleit összekötõ vonalak szigetelt vezetékek, amik ha egymáshoz kapcsolódnak, akkor ezt egy jól látható pont jelzi (A), egyébként ha csak keresztezik egymást (B), akkor ott nincs forrasztás, illetve a keresztezõ vezetékek között nincs semmilyen kapcsolat. A vezetékek a rajzokon tulajdonképpen fõleg csak rajztechnikai okokból keresztezik egymást, mert így jobban áttekinthetõ módon lehet az alkatrészek kapcsolatait lerajzolni.

 

 

   
   
   
© A.z.z.A Elektronika