Reaktancia

Részletek

Egy ideális tekercsbe egyenfeszültséget vezetünk, akkor állandósult állapotban a tekercsen végtelen nagy áram folyna, mert rövidzárként viselkedik. Állandósult állapot: A bekapcsolási jelenségek okozta tranziensek lecsengése után állandósult értékek állnak be.

Ideális tekercs: Csak induktivitás (L) van, az egyéb komponenseit elhanyagoljuk, tehát az egyenáramú ellenállása 0 ohm.
Ideális kondenzátor: Csak kapacitása (C) van, nem folyik áram, mert szakadásként viselkedik. Az egyenáramú ellenállása végtelen.

Ha ezekre az áramköri elemekre váltakozó feszültséget kapcsolunk, akkor meghatározott értékű váltakozó áram folyik át rajtuk.

A reaktancia jele: X Mértékegysége: 1 Ω (1 Ohm)
Az U~ hatására a körben folyó áram: I=U/X
A fogyasztón fellépő teljesítmény meddő teljesítményből áll. Q = U2 / X és [Q]=var.

L-C körök reaktanciája:

Az olyan áramkör amelyben egyszerre előfordul ellenállás és L és/vagy C, akkor a kört eredő impedanciájával tudjuk jellemezni.

Az impedancia jele: Z

Mértékegysége [Z] = 1 Ω (ohm)

Egy R-L, R-C vagy R-L-C kétpólus impedanciája a rákapcsolt feszültség effektív értékének és annak hatására meginduló áramerősség effektív értékének hányadosa: Z = Ueff/Ieff

Z = sqrt(R^2+X^2)

Fázisviszonyok: -90o < φ < +90o.

   
   
   
© A.z.z.A Elektronika