RAM

Részletek

DRAM (dinamyc RAM)

 

- Felépítése:


o PC-k digitális mûködése miatt bináris számrendszer használata
o Minden szám kifejezése 1-el és 0-val történik
o Minden számnak 1bit tárolási helyre van szüksége

Egy DRAM áramkör egy bitet olyan memória cellában tárol ami egy FET(Field Effect Transistor)és egy kondenzátort tartalmaz.

Mûködés

kezdetben a szóvonal alacsony feszültség szinten,mivel a kapcsoló tranzisztor a szóvonalra van kötve az lezárt állapotban van Ha a szóvonal feszültségét megemeljük az lezárja a tranzisztort és összeköti a kondenzátort a bitvonalak egyikével. A bitvonalak egy erõsítõ és egy pufferáramkörön keresztül kimeneti  vonalra csatlakozik melynek feszültsége 0 vagy 5V ez felel meg a 0-nak illetve az 1 –nek. Az egycellás DRAM egy bitet tud tárolni, a bit értéke 0 ha nincs és 1 ha van töltés a kondenzátorban  bit kiolvasása kétlépcsõs folyamat
-  elöltöltõ áramkör feltölti a bitvonalat egy vonatkoztatási feszültségre 2,5V -ra
-  szóvonal lezárja a tranzisztort > kondenzátor kapcsolódik az egyik bitvonalra
ha a kondenzátor töltve volt akkor annak a bitvonalnak a feszültsége amire a kondenzátor kapcsolódik enyhén nõ a másiké változatlan marad ez a +feszültség különbség eredményezõ kimeneti vonalon az 1 –et. Ha a kondenzátor nem volt töltve akkor a bitvonal feszültsége csökken mert a kondenzátor felé folyik a töltések egy része. Ez a – feszültség különbség eredményezi a 0 –t a kimeneti vonalon.

-Memória írása:

számítógép feszültséget ad a bemeneti vonalra, és feltölti azt a bitvonalat amelyre a tranzisztor rá van kötve, és aktivizálja a szóvonalat. kondenzátor rákapcsolódik a bitvonalra, és mivel ez a fele nagyobb feszültségre kerülm mint a föld felöli töltõdni kezd állapota 1.  0 beírásához hasonló az eljárás csak akkor megszûnik a feszültség a bemeneti vonalon,  szóvonal aktivizálva marad ezért a kondenzátor töltése elfolyik a föld felé.

- RAM tartalmának megõrzése:

1. mivel a PC csak úgy tudja kiolvasni a kondenzátorban tárolt információt, hogy azt kisüti egy bitvonalra, ezért az információk megsemmisülnek.  DRAM áramköreit úgy tervezik, hogy amikor a kiolvasás értéke 1 akkor a kondenzátort újra feltöltik.

2. mivel a kondenzátor nem tudja végtelenségig megõrizni a töltéseit, és mivel  a kapacitása nagyon kicsi a másodperc töredéke alatt kisül. Ezért a RAM tartalmaz egy belsõ frissítõ áramkört, ami külsõ vezérlés nélkül képes megoldani a frissítést. Másik megoldás: rendszeridõzítõ és egy DMA csatornán keresztül látszólagos periodikus kiolvasást hajtanak végre.

- Memóriák fontos paramétere:- Sebesség összetevõi:

o  Elõtöltési idõ
o  Hozzáférési idõ

Elõtöltési idõ + hozzáférési idõ összege ciklusidõ
DRAM jellemzõ ciklus ideje 50 – 60 ns ez azt jelenti, hogy 50 – 60 ns –ként lehet a RAM -ba írni vagy olvasni..
A ciklusidõbõl következik, hogy a DRAM max 18MHz –ig mûködõképes.

- Memória modul:

Egy DRAM áramkör memória cellák millióit tartalmazzák, és minimum 1Mbit (1 048 576 bit) tárolásra alkalmasak.
Memóriacellák matrix alakban szervezettek ezért azt hogy honnan olvasunk vagy hová írunk a memóriavezérlõnek kell adnia az oszlop és sor címet. Egy sorban lévõ cellák közös szóvonalat használnak egy oszlopban lévõk azonos bitvonal párra csatlakoznak. Minden egyes cellát egy sor és egy oszlopcímmel lehet kiválasztani.

 

   
   
   
© A.z.z.A Elektronika