Photo eljárás

Részletek

 

Szárítás


Ahhoz, hogy megfelelõ tapadást és leképezhetõséget érhessünk el, a lakkréteget sötétben kell megszárítani. Ez történhet szárítószekrényben, szabályozható sütõben, vagy infra sugarakkal (letakart grillsütõ). A szárítási hõmérséklet 70-80°C, ezt semmiképpen sem haladhatja meg.


Ne tegyük ki a szárítandó lemezt azonnal: 70-80 °C - s hõmérsékletnek. A szárító berendezést csak a lemez(ek) behelyezése után kapcsoljuk be. Hirtelen száradás esetén a lakkfelületen hártya képzõdik, ami megakadályozza az oldószer eltávozását a lakkrétegbõl. Ezt mindenképpen kerülni kell, mert a fotólakk UV- fényérzékenysége nedves állapotban lényegesen kisebb mint szárazon. Az érzékenység a száradás fokával arányosan nõ.


A visszamaradt oldószer tapadási nehézségeket okoz és csökkenti a felbontóképességet. Ezért kezdjük a szárítást kisebb hõmérsékleten, majd 70-80 fokra felfûtve 15-20 percig szárítsunk. A nem kielégítõ száradás tûszúrásszerû lyukakat és a tapadó képesség romlását okozza.


A túlszárítás ugyanakkor a szükséges megvilágítási idõ növekedéséhez vezet, szélsõséges esetben a fényérzékenység csökkenését is okozhatja.

 

Megvilágítás


Legjobb eredményt a tûzõ nap vagy egy higanygõzlámpa, illetve xenonlámpa biztosit. Lényeges, hogy a hatásos ibolyántúli sugárzást (370-440 nm) jelentõs mértékben tartalmazza a felhasznált fényforrás. A normál izzólámpák csekély mértékû kék fényt sugároznak. Ennek ellenére egyik amatõrtársunk olcsó fényforrásra talált egy asztali lámpába helyezett 200W-os izzó formájában. 12 cm távolság esetén a megvilágítási idõ ebben az esetben 15 perc. A hordozó átlátszó mûanyag fólia volt, melyre "Brady" típusú, ragasztható áramköri elemeket alkalmazott. Másoláshoz a "ragasztós" oldal érintkezett a fotólakkal.


A megvilágítási idõt nem a felhasznált lámpa watt száma hanem a kisugárzott fény hullámhossza határozza meg. POSITIV-20 esetében a legkedvezõbb spektrum 370-440 nm között van. Ha másolásnál üveglapot használunk, vegyük figyelembe, hogy az üveg az ibolyántúli sugarak 65%--át is elnyelheti. Ilyenkor vagy a megvilágítási idõt emeljük kétszeresére, vagy alkalmazzunk kristály- vagy Plexiüveget. Kétszeres megvilágítási idõre van szükség vastagabb lakkréteg esetén is, s ugyanezt ajánljuk öregebb lakk használatához is.

Mindig tartsuk szem elõtt a fotólakk szavatossági idejét, ez biztosítja a kifogástalan elõhívást. Az 1. táblázat néhány példát ad a megvilágítási idõkre.

A megvilágítást minden esetben csak akkor kezdjük, ha a lámpa már teljes fénnyel világit (a higanygõz lámpa kb. 2 perccel a bekapcsolása után). UV- fénynél használjunk védõszemüveget!

Fényforrás

Idõ

Távolság

Megjegyzés

Higanygõzlámpa

Philips HPR125

3 perc

30cm

lefogás 5mm kristályüveg

Higanygõzlámpa 1000W

90 sec

30cm

lefogás 5mm kristályüveg

Higanygõzlámpa 500W

150 sec

50cm

lefogás 5mm kristályüveg

Kvarclámpa 300W

180 - 240 perc

30 cm

lefogás 5mm kristályüveg

Napfény

5 - 10 perc

-

lefogás 5mm kristályüveg

Osram-Vitalux 300W

4 - 8 perc

60 cm

lefogás 8mm kristályüveg

 

Elõhívás


A megszárított és megvilágított lemezeket az alábbi összetételû hívóoldattal töltött tálkába helyezzük (nappali fénynél, de a közvetlen napfényt kerülve): 1L víz,7g marónátron (NaOH). (Ld. a 7. sz. használati utasítás 6. pontját!)

Ha a hívó ellepi a lemezeket, a megvilágított felületekrõl a lakk leoldódik. Vigyázni kell arra hogy az áramköri rajzok tiszták és fátyolmentesek legyenek, ellenkezõ esetben a maratásnál zavarok léphetnek fel.

A hívó hõmérséklete 20-25°C legyen. Alacsonyabb hõmérsékletnél a hívás tovább tart. Túl magas hõmérsékletû hívó alkalmazása esetén a hívási idõ csökken ugyan, de a finomabb részletek elvesznek. Az alulexponált lakkrétegek nehezen, vagy egyáltalán nem hívhatók elõ, s zavaró fátyolképzõdéshez vezetnek.

Elõhívás után a visszamaradó lakk- és hívórészecskék erõteljes vízöblítéssel távolíthatók el.


Ha a vezetékrajzolatban - pl. porszemek által okozott - apróbb hiányosságok mutatkoznak, ezek POSITIV-20-szal javíthatók. Egy kevés lakkot a szórófej védõsapkájába nyomunk; s egy vékony ecsetet belemártogatva kijavítjuk a hibákat. Javítás után a rézfólia ezeken a helyeken is védve van a maratóanyagtól.


Megfelelõen megvilágított 4-6 mikrométer közötti lakkréteg esetén (ld. a fotólakk felvitele c. fejezetet); friss hívóoldatot alkalmazva az elõhívási idõ 30-60 sec. Között van. Vékonyabb rétegek hamarabb, vastagabb tovább hívódnak (de legfeljebb 2 percig).

A hívó a levegõbõl felvett széndioxid által elhasználódik, ezért a használt oldatot ne keverjük friss oldattal. Mivel csak fillérekbe kerül, célszerû mindig friss oldatot készíteni.

 

Maratás


A POSITIV-20 fotólakk ellenálló a vas-klorid, ammoniumperszulfát, krómsav, sósav és fluorsav oldataival szemben. Maratáshoz leggyakrabban vas-kloridot vagy ammoniumperszulfátot használunk.

 

A vas-kloridos eljárás:


A vas-klorid szilárd alakban fordul elõ, maratáshoz ennek telített vizes oldatát használjuk. (A telitettséget akkor értük el, ha az oldatba helyezett további darabok már nem oldódnak föl.) A telitett oldat aranysárga színû. A maratás 30-60 percig tart. Melegítéssel és mozgatással a folyamat gyorsítható. A maratást folyóvizes öblítés követi. A lemezen maradt savmaradványokat szappanos lemosással közömbösíthetjük.

Hátrányok: iszapképzõdés, kis hatásfok, az oldat töménységétõl függõ maratási sebesség.

 

Ammóniumperszulfátos eljárás:


Az ammóniumszulfát fehér színû kristályos anyag, melyet vízben kell feloldani: 35 g kristály, 65 ml vízben.

A maratási idõ kb. 10 perc, nagymértékben függ a maratandó rézfelület nagyságától. Kéz meleg (40 °C) oldatra és mozgatásra van szükség. Folyóvízzel öblítsünk.

Hátrány: az oldatot melegíteni és mozgatni kell.


Rövidebb maratási idõket tesz lehetõvé a korszerû sósavas-eljárás. Nagyüzemileg elterjedt, de jól alkalmazható és ajánlott egyedi daraboknál is. Elõnye a nagy maratási sebesség és a viszonylagos veszélytelenség. Ennek ellenére az alkalmazott vegyszerekkel - különösen a hidrogén-peroxiddal - óvatosan kell bánni. Az alábbi

 

összetételt alkalmazzák:


200 ml sósav, kb. 35%-os;

30 ml hidrogén-peroxid, 30%;

770 ml víz.


Az oldat enyhén szúrós szagú, kissé párolgó (szellõztetni !), a ruházatot kimarja. A bõrre került oldatot azonnal mossuk le, a szembe kerülésétõl óvakodjunk.

A lemezeket ragasztószalaghoz erõsítve merítsük a maratófürdõbe. A maratási idõ erõsen függ az oldat hõmérsékletétõl és mozgatásától. szobahõmérsékleten, erõteljes mozgatásnál és friss oldat esetén kb. 10 perc. Melegítéssel (max. 50°C-ig) a folyamat gyorsítható. A lemezeket folyóvízzel öblítsük.


Ha a maratási idõ megnövekszik, az oldat H2O2 hozzáadásával regenerálható. A H2O2 koncentráció akkor megfelelõ, ha az oldatba helyezett rézfólia vöröstõl a sötétbarnáig színezõdik (nem csak vöröses). A lemezek mozgatásakor fátyolszerû rétegeknek kell leválniuk. A buborékképzõdés túl magas H2O2 koncentrációra utal, ami a reakció megszûnéséhez vezethet. Ezen H2O2 + HCL hozzáöntésével segíthetünk. 1 liter fenti oldat - H202 helyes adagolása esetén - 10 m2 lemezhez elegendõ.


Az oldatot sötét üvegben tároljuk. Légmentesen lezárni nem szabad, mert a H2O2 bomlása nyomán túlnyomás keletkezik.

A felhasznált oldatot csak nagyon erõsen hígítva szabad kiönteni. A 35%-os sósav szúrás szagú, a bõrre és nyálkahártyára maró hatású, színtelen gõzöket bocsát ki, a ruházatot megtámadja. Szembe ne kerüljön! Vastag üveg, vagy mûanyag edényben, hûvös helyen tárolandó.


A H202 30%-os töménységben szagtalan, színtelen, a bõrt megtámadja (fehéres elszínezõdés, égõ érzés). A bõrt tiszta vízzel azonnal le kell öblíteni. Szembe kerülésétõl óvakodjunk. Hûvös helyen, sötét üvegben tároljuk. Az üveget ne zárjuk le légmentesen és ne rázzuk.

 

Tanácsok


A maratást mûanyag tálakban végezzük. Általában fotótálakat használnak, de megfelelnek pl. lapos kávétartó dobozok is. Minden üvegen világosan, jól olvashatóan fel kell tüntetni annak tartalmát, a beszerzés dátumát és egy "halálfej" - szimbólumot. Sörös, ásványvizes stb. üvegeket tilos használni! A vegyszereket sötét, hûvös helyen, gyerekektõl tökéletesen elzárva kell tartani.

 

A lakkréteg eltávolítása


Maratás után az áramköri rajzról a maradék fotólakkot el kell távolítani. Ez szerves oldószerekkel - pl. acetonnal - történhet. Ha az alkatrészek beültetését befejeztük, tanácsos az értékes áramkört a környezeti behatásoktól valamilyen formában megvédeni. Tökéletes védelmet nyújt a PLASTIKSPRAY-70 akrilgyantalakk, jól szigetelõ, üveg tiszta bevonatot biztosit. A védõréteg utólagos forrasztást is lehetõvé tesz.

 

Hõmérséklet és tárolhatóság


A POSITIV-20 fotólakkot + 25 °C alatti hõmérsékleten kell tárolni. Legelõnyösebb a 8-12°C közötti hõmérséklet, ez meghosszabbítja a tárolhatóságot.

Felhasználás elõtt mint már említettük a lakknak szobahõmérsékletûre kell melegednie, egyébként a megváltozott viszkozitás miatt fröcsögés léphet fel. Ennek elkerülésére a lakkot felhasználás elõtt kb. 5 órával ki kell venni a hûtõszekrénybõl. A szóró palackban a lakk legalább 1 évig tárolható. Az elöregedett, vagy magas hõmérsékleten tárolt lakk arról ismerhetõ fel, hogy a felülete homályos, füstös. Az intakt lakk mindig csillogó, fényes felületet ad.

 

Alumínium elõlapok és formamaratások készítése


Alumínium elõlapok készítésékor a tiszta és zsírmentes lemezek bevonása ugyanúgy történik, mint a rézfóliák esetében. Ugyanez vonatkozik a megvilágításra is. Az eljárás kétféle lehet:


1. Csak a kívánt rajzolatot világítjuk át.


2. A rajzolat marad fényzáró.


Az elsõ esetben lúgos elõhívóban oldjuk le a lakkot, ezáltal az ezt követõ savas maratáskor a feliratok maródnak be. Ezáltal ezek mélyebben, védve helyezkednek el, pótlólagosan festékkel is kitölthetõk.

A második esetben elõhívás után csak a rajzolat helyén marad meg a lakk. A megmaradt lakk ezután 220 °C hõmérsékleten, kb. 20 perc alatt, beégethetõ. Az ilyen felirat azonban - az általában használatos feketével szemben - csak sötétbarna lesz. Ugyanakkor stabil, teljesen karcmentes feliratot garantál. Az alumínium jól maratható szobahõmérsékletû vas-klorid oldatban. (40-45 g vas-klorid 200 cm3 vízhez. Ez a szükséges legalacsonyabb töménységû oldat.) Megfelel a már használt, rézzel csaknem telített oldat is.

Formamaratáshoz az elõzõekben leírt sósavas eljárást ajánljuk, amely nagyobb maratási sebességet biztosít. Ugyanez vonatkozik rézmetszetek, kivágásos jellegû fali díszek, névtáblák stb. készítésére, hogy a POSITIV-20 fotólakk sokoldalú felhasználási lehetõségei közül csak néhányat említsünk.

 

Hibalehetõségek, azok okai és megszüntetésük


A POSITIV-20 fotólakkal történõ nyomtatott áramkör készítés - az útmutatások betartása esetén - általában nem okoz nehézségeket. Ennek ellenére elõfordulhat - még szakemberekkel is - hogy egy-egy áramkör nem sikerül. Emiatt nem kell elkedvetlenedni, a hibát gyorsan meg kell keresni. Ehhez közlünk egy útmutatót az elõfordulható hibákkal és kijavításuk módjával.

 

   
   
   
© A.z.z.A Elektronika